Procjena imovine

Procjena ekonomske vrijednosti pravnih lica, imovine, obaveze i kapitala od strane Ovlaštenog procjenitelja licenciranog od Federalnog ministarstva pravde.

Procjene vrijednosti se mogu vršiti u različite svrhe I to:

-Za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima;

-Za potrebe analize,razmatranja ili sprovođenja transakcije kupoprodaje imovine,obaveza ili kapitala,spajanja i pripajanja ili restrukturiranja ,za interne potrebe rukovodstva privrednog društva radi donošenja odluka  od strateškog značaja;

-Za potrebe sudskog,investicionog ili privrednog spora;

-Za svrhu pribavljanja dodatnih izvora finansiranja I obezbjeđenja hipoteke ili zaloga;

-Za potrebe procjene vrijednosti imovine pri stečajnom ili likvidacionom postupku,u skaldu sa Zakonom o stečaju I likvidaciji;

-Za druge svrhe koje su u skladu sa zakonskim aktima I međunarodnim standardima za procjenu vrijednosti