Porezno zastupanje

Angažovanjem FinEksperta kao poreskog savjetnika naši klijenti dobijaju savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje svih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savjetodavne usluge u pogledu transfernih cijena, informacije o investicionim podsticajima od strane države radi podrške investiranja, porez na dohodak građana, penzijsko i invalidsko osiguranje,zdravstveno osiguranje i sl.