Pravne usluge

Ukoliko planirate pokrenuti vaš biznis pomoći ćemo Vam da se registrujete i započnete svoje poslovanje.

 • Osnivanje privrednih društava, obrta,samostalnih zanimanja,udruženja I fondacija
 • Osnivanje poslovnih jedinica
 • Podnošenje obrazaca za dobivanje obavještenja o razvrstavanju pravnog/ fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti ( Služba za Statistiku )
 • Podnošenje obrazaca za uvjerenje o poreznoj registraciji ( ID broj)
 • Podnošenje zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ( PDV broj)
 • Usluge iz oblasti radnih odnosa, kreiranje i savjetovanje pri izradi Ugovora o radu, Ugovora o djelu
 • Izrada osnivačkog akta, statuta i pravilnika o radu
 • Izrada Ugovora o cesiji, Ugovora o asignaciji, Ugovora o višestrukim kompenzacijama
 • Izrada mjeničnih izjava i popunjvanje mjenica
 • Pravna pomoć kod naplate potraživanja
 • Zastupanje putem naših advokata u svim pravnim sporovima
 • Ostale usluge iz domena privrednog prava