Poslovno savjetovanje

FinEkspert pruža usluge savjetovanja i izradu svih oblika planova koji će Vam pomoći u realizaciji poslovnih poduhvata, planova potrebnih za osiguranje kredita, planiranje određenih poslovnih i finasijskih kategorija, obezbjeđivanje podatka relevantnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka.

U okviru izrade biznis plana nudimo sljedeće usluge:

  • analiza tržišta (procjena ponude i konkurencije, tržište prodaje ili pružanja  usluga, tržište nabavke i  marketing)
  • tehnicki elementi ulaganja (opis tehnicko-tehnološkog procesa, utrošak sirovina, materijala, energenata, tehnicka struktura ulaganja i sl.)
  • ekonomsko finansijska analiza (prihodi i troškovi robe, sirovine, repromaterijala i usluga,  broj mjeseci rada u prvoj godini, troškovi radne snage )

Pružanje usluga u domenu finansija i to:

  • izrada investicionih programa i biznis planova radi dobijanja kredita od domacih i ino kreditora
  • izrada razvojnih studija i studija izvodljivosti (feasibility study)
  • izrada godišnjih poslovnih planova
  • izrada godišnjih finansijskih izvještaja
  • prezentacija projekata potencijalnim finansijerima